Computercertificaten voor leerlingen Speciaal Onderwijs

 
Op donderdag 21 maart jl hebben 30 leerlingen van de W.H. Monkouschool, een school voor speciaal onderwijs inNickerie, hun certificaat Word 97 in ontvangst mogen nemen. De 30 leerlingen hebben in het computercentrum van de WINgroep drie maanden les gehad. Een maal per week kwam de groep naar het centrum op de WINgroep waar zij, in de eerste beginselen van Word 97, onderricht werden.
De docent van het computercentrum heeft de reguliere cursus gegeven, echter kregen deze leerlingen wat langer de tijd om de stof onder de knie te krijgen.
Zoals elke training werd ook deze afgesloten met het examen en alle dertig leerlingen slaagden voor dat examen.
 
Nieuw Nickerie, 21 maart 2013

Website ontwikkeld door SOFTCOM