Boeken die u niet mocht lezen.

 
Op 20 maart jl overhandigde Bart Groeneweg, bestuurslid van de Stichting Perspektief uit Nederland, 20 nieuwe boeken aan onze bibliotheek. Het gaat om de editie Verboden Boeken uit de Volkskrant. Deze boeken zorgden voor rumoer en controverse, omdat ze politiek, godsdienstig of erotisch schokten. Boeken met grote invloed op de geschiedenis en het denken.
De WINgroep heeft nu die 20 beste boeken in de bibliotheek in één unieke collectie die u toen niet mocht lezen.
En de bibliotheek heeft de laatste, bijgewerkte versie van het standaardwerk  De geschiedenis van Suriname, van verleden tot heden van de schrijver Hans Buddingh, een must voor iedere docent en student maar ook voor iedere rechtgeaarde Surinamer.
 
Nieuw Nickerie, 20 maart 2013
 

Website ontwikkeld door SOFTCOM