Hoogste punt bouw studio's voor senioren bereikt

Op donderdag 24 januari om 12.00 uur was er bij de WINgroep  een klein feestje. Het hoogste punt van de nieuwe studio's voor senioren was bereikt. DE eerste fase van het masterplan bestaat uit de bouw van acht studio's. Iedere studio heeft een eigen woon en slaapkamer, een eigen balkon en een eigen bad en toilet. Ook in deze fase wordt de renovatie meegenomen van de foyer van onze schouwburg d.w.z. de keuken, de toiletten en het dak van de foyer. Tevens verrijst er een bar, een terras en een restaurant waar de senioren burgers hun maaltijd kunnen nuttigen, maar waar ook de inwoners van Nickerie welkom zijn.
Dank zij de renteloze lening van het RC Maagdenhuis is dit project ook bereikbaar voor senioren met alleen een AOV. Twee van de acht studio's zullen beschikbaar zijn voor Nickeriaanse senioren burgers die in Holland wonen en die graag enkele maanden in Nickerie willen vertoeven, maar wel zorg nodig hebben. Twee andere studio's zijn gereserveerd voor patiënten uit het ziekenhuis die geen verpleegkundige zorg meer nodig hebben, maar om een of andere reden nog niet terug naar huis kunnen.
 
De totale kosten van deze eerste fase zijn begroot op ruim 900.000 srd waarvan het grootste deel middels een renteloze lening gefinancierd is door het RC Maagdenhuis uit Amsterdam. In de overeenkomst met het RC Maagdenhuis is overeengekomen dat de terugbetaling van de renteloze lening zal geschieden in jaarlijkse termijnen en gestort wordt op een bankrekening van het Maagdenhuis. De terugbetaling zal bestemd zijn voor de financiering van nieuwe projecten van de WINgroep. Omdat de doelgroep van het RC Maagdenhuis kinderen en senioren is, zullen de nieuwe projecten dus ook alleen maar ten goede komen aan deze doelgroep en zal het RC Maagdenhuis mee beslissen over de bestedingen van die gelden.
 
Volgens planning zal de aannemer het project in mei opleveren en dan kunnen wij starten met de inrichting van de studio's en de tuin.
Met dit project  beogen wij een bijdrage te leveren aan goede zorg voor Nickeriaanse senioren.
 
Nieuw Nickerie, 26 januari 2013

Website ontwikkeld door SOFTCOM