WINgroep opent wederom nieuwe sociale werkplaatsen

 
Woensdag 21 november om 10.00 uur 's morgens zal de WINgroep drie nieuwe sociale werkplaatsen openen. Het gaat om een inpakafdeling, een kaarsenmakerij en een grotere vernieuwde copyshop. In deze sociale werkplaatsen kunnen mensen met een verstandelijke- of lichamelijke- of een sociale beperking in hun eigen tempo arbeidsmatige werkzaamheden verrichten. Met deze drie nieuwe sociale werkplaatsen komt het aantal werkplaatsen van de WINgroep op vijf. 
 
De eerste sociale werkplaats werd jaren geleden al in gebruik genomen en staat in de westelijke polders, daar worden bouwstenen en picknicktafels gemaakt. Op het terrein van de WINgroep staat de fietsenverhuur- en reparatie werkplaats.
Naast volwassenen die in de sociale werkplaatsen bezig kunnen zijn, zullen de werkplaatsen ook gebruikt worden voor jongeren uit het speciaal onderwijs om stages te lopen. Middels een intensieve samenwerking met het Dankerscentrum en het speciaal onderwijs zal nadere invulling gegeven worden aan de sociale werkplaatsen. In de stageperiode kunnen wij samen met de jongeren bekijken op welke sociale werkplaats hij of zij het beste tot zijn recht komt. Gezamenlijk zijn wij nu in staat om  een persoon met een beperking de juiste plaats te bieden.
 
De bouw van de sociale werkplaatsen is mogelijk gemaakt dank zij het SKANfonds en het Amantiafonds uit Nederland. Deze beide fondsen hebben de bouwkosten van groot 90.000 euro voor hun rekening. Voor de inrichting van de werkplaatsen hebben wij een beroep kunnen doen op de stichting Vrienden van de stichting WIN, Staatsolie en het Grietjebiefonds.
 
De WINgroep is de mening toegedaan dat ook mensen met een handicap deel moeten kunnen uitmaken van het arbeidsproces. Ook zij hebben belang een zo normaal mogelijk leven te kunnen leiden en daar hoort ook "werken" bij. Voor alle sociale werkplaatsen van de WINgroep geldt dat wij dezelfde kwaliteit leveren als een "normaal" bedrijf, echter gaat het bij ons allemaal wat langzamer.
 
Met de  realisatie van de sociale werkplaatsen concretiseren wij het artikel 23 uit de Universele verklaring van de Rechten van de Mens die stelt dat "een ieder recht heeft op arbeid". Maar ook geven wij inhoud aan artikel 27 uit het Verdrag Inzake de Rechten van Personen met een Handicap dat stelt dat "ook gehandicapte personen recht op arbeid hebben waarbij er passende maatregelen genomen moeten worden die het mogelijk maken dat een gehandicapte in een baan kan functioneren."
 
Nieuw Nickerie, 21 november 2012

 

Website ontwikkeld door SOFTCOM