BAD, het NAT en de WINgroep sluiten voorlichting af

 
Na een periode van vijf maanden waarin Henna Mawo van het Pschiatrisch Centrum Suriname afdeling Bureau Alcohol en  Drugs regio West en Pearl Fraser van het Nickerie Aids Team regelmatig naar het district Coronie en Wageningen af reisden om voorlichting te geven, blikken zij tevreden terug op het resultaat. Op de glo en mulo scholen werd aan meer dan 600 honderd kinderen en jongeren voorlichting gegeven.
Dit project is tot stand gekomen dank zij de reeds jarenlange bestaande intensieve samenwerking met de WINgroep en mede ondersteund door de inspectie van onderwijs te Nickerie.
 
Het is niet de eerste keer dat het NAT en BAD naar Wageningen en Coronie afgereisd zijn. Om het jaar wordt dit project uitgevoerd en in het totaal zijn er tot nu toe meer dan 1800 kinderen en jongeren bereikt.
Belangrijk te vermelden is dat veel kinderen en studenten theoretisch goed op de hoogte zijn van de gevaren van alcohol en drugsgebruik en op welke manier iemand hiv geïnfecteerd kan raken, maar dat dit niet altijd terug te zien is hun gedrag. Steeds meer is daarom getracht het accent in de voorlichting te verleggen van puur theoretische/ technische informatie naar voorlichting gebaseerd op attitudeverandering.
 
Het Bureau Alcohol en Drugs regio West, het Nickerie AIds Team en haar partner de WINgroep hopen op deze manier haar steentje bij te dragen aan een gezonde levensstijl voor onze kinderen en jongeren. Zij roept collega instellingen op gezamenlijk de voorlichting gestalte te geven. Binnen afzienbare tijd zullen dan ook de collega instellingen in het district benaderd worden om concrete samenwerkingsafspraken te maken zodat er meer gedaan kan worden aan voorlichting en preventie door in gezamenlijkheid efficiënter te gaan werken.
 
De samenwerkende partners, Pearl Fraser, Henna Mawo en Rob Mooij
 
Nieuw Nickerie, maart 2012

Website ontwikkeld door SOFTCOM