WINgroep en Streekziekenhuis ondertekenen intentieverklaring

 
Memorandum of  Understanding
 
Preambule
 
Het dr. L. Mungra Streekziekenhuis, gevestigd te Nieuw-Nickerie, verzorgt de tweede lijn gezondheidszorg in het District Nickerie en in een deel van het district Coronie.
De WINgroep, gevestigd in Nieuw-Nickerie is een niet-gouvernementele organisatie die actief is met welzijn, cultuur en zorgactiviteiten in het district Nickerie.
 
Het Streekziekenhuis en de WINgroep onderzoeken in 2012 op welke terreinen en voor welke activiteiten samenwerking en samenhang inhoud kan krijgen. Begin 2013 kan dit resulteren in een formeel af te spreken samenwerkingsovereenkomst.
 
1.            Activiteiten c.q. projecten waarop samenwerking en samenhang zich kan richten
 
- Bundeling van activiteiten m.b.t. gezondheidsvoorlichting;
- Activiteiten gericht op versterking van (financieel) management, organisatie en beleid;
- Activiteiten gericht op versterking van de medische zorg en expertise;
- activiteiten gericht op diagnostiek en begeleiding van kinderen met ontwikkelings- en 
  gedragsproblemen;
- Organisatie en uitvoering van o.a. sport- en kinderdagen, sport sponsorlopen 
  en gezondheidsbeursactiviteiten;
- Activiteitenbegeleiding, drama- en muziektherapie voor kinderen op de
   kinderafdeling;
- Begeleiding/activering van mensen met een verstandelijke beperking;
- Ontwikkeling spreekuren voor senioren in de polders;
- Meer zicht op hypertensie en diabetesproblematiek;
- Versterking van mantelzorg door o.a. spreekuren en cursussen;
- Opbouw van seniorenhuisvesting waaronder een verpleegafdeling in Nieuw-
  Nickerie op het terrein van de WINgroep     
 
2.            Voorwaarden
 
Voor activiteiten en/of projecten waarop samenwerking en samenhang is te   
bereiken geldt dat voor beide organisaties geen kostenverhoging kan plaatsvinden. Sponsoren en/of donors worden benaderd indien voor een gezamenlijke activiteit die beide organisaties willen ondernemen aanvullende middelen nodig zijn.                                         
 
3.            Uitwerking van de MoU in 2012
 
Periodiek overleg tussen vertegenwoordigers van beide organisaties (1x per
maand) moet leiden tot een inventarisatie van opties voor zowel de korte als de langere termijn. (gereed mei 212). Vervolgens tot een keuze voor een aantal activiteiten/projecten al dan niet met de noodzaak om sponsors/donoren te vinden. In november 2012 zou duidelijk moeten zijn of een formeel af te sluiten samenwerkingsovereenkomst ingaande 2013 zinvol is en succesvol kan zijn.
Nieuw Nickerie, 8 februari 2012

Website ontwikkeld door SOFTCOM