WINgroep start de derde Sociale Werkplaats in Nickerie

Nog steeds is onze maatschappij zo ingericht dat mensen met een beperking lang niet altijd gewoon deel kunnen nemen aan de samenleving. Daardoor ontstaat ongelijkheid tussen mensen met en zonder beperkingen. Het gaat dan om mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en mensen met een sociale beperking. Nog te veel mensen met een beperking staan aan de zijlijn en hebben geen werk.

De WINgroep wil haar bijdrage leveren om mensen met een beperking de mogelijkheid te bieden van passend werk en zo de ongelijkheid tussen mensen met en zonder een beperking te verminderen.

Op maandag 15 augustus om 10.00 uur zal op het terrein van de WINgroep aan de Walther Hewittstraat de derde Sociale Werkplaats officieel in gebruik worden genomen. In de Sociale Werkplaats kunnen mensen met een beperking werkzaamheden verrichten op het gebied van fietsenreparatie en fietsenverhuur. Kinderen van het speciaal onderwijs zullen lessen krijgen op het gebied van fietsenreparatie. Hiertoe heeft de WINgroep een samenwerking gesloten met het bedrijf Fietsen in Suriname. Zij zullen de lessen verzorgen en na verloop van tijd zullen de jongeren ook certificaten kunnen behalen.

De bouw en inrichting van deze Sociale Werkplaats is mogelijk gemaakt dank zij de steun van onze counterpart de Stichting Vrienden van WIN. Op deze manier probeert de WINgroep een bijdrage te leveren aan het verminderen van de ongelijkheid tussen mensen met en zonder een beperking.

Het bestuur nodigt u  van harte uit aanwezig te zijn bij deze officiële gebeurtenis zodat u de gemeenschap en met name de mensen met een beperking en hun familie op de hoogte kunt brengen van de mogelijkheden die de Sociale Werkplaats voor hen kan betekenen.

A.F. Elias, voorzitter

14 augustus 2011

Website ontwikkeld door SOFTCOM