Schoolpakketten Vrienden van Nickerie Nederland

Zoals ieder jaar het geval is, zal ook dit jaar de Stichting Vrienden van Nickerie uit Nederland geld aan de WINgroep doneren voor de uitvoering van het schoolpakkettenproject.

De voorgaande jaren konden studenten van het VOJ, VOS en Kweekschool die daarvoor in aanmerking kwamen een schoolbon in ontvangst nemen. Met die schoolbon konden ze in een paar winkels wat schoolspullen aanschaffen. Het ging om een bedrag van 40 srd per student. Voor studenten aan de universiteit en hogeschool werd de helft van het inschrijfgeld betaald.

Na evaluatie van het project over de afgelopen jaren heeft het bestuur van de WINgroep in overleg van de Stichting Vrienden van Nickerie Nederland besloten het dit jaar anders aan te pakken. Het belangrijkste verschil is wel dat het beschikbaar te stellen bedrag per student flink verhoogd wordt. Echter, de tegemoetkoming is uitsluitend bedoeld voor die studenten die zonder deze tegemoetkoming geen onderwijs meer kunnen volgen, omdat ze geen geld hebben voor de aanschaf van uniformen, schooltas, schoolspullen e.d. en het betalen van schoolgeld.

Aan de directeuren van de scholen zal gevraagd worden die namen van studenten door te geven waarvan zij zeker weten dat de tegemoetkoming bepalend is om de voortgang van het onderwijs voor die student te waarborgen. Daarna zal het bureau van de WINgroep de tweede screening verrichten en een van de criteria daarbij zal het inkomen van de ouders zijn. Dat mag niet boven de 800 srd per maand liggen.

Als tegenprestatie zal de student 20 uur vrijwilligerswerk moeten verrichten bij een NGO. Dat kan bij een bejaardenhuis, bij de bibliotheek, bij een sportclub, in een kindertehuis of bij het Dankerscentrum.

De WINgroep is zich ervan bewust dat zij op deze manier veel minder studenten helpen kan. Maar, het gaat nu om die studenten die de tegemoetkoming het hardst nodig hebben en dat de studenten ook echt iets met de tegemoetkoming kunnen doen. In plaats van vierhonderd studenten een beetje geld te geven willen wij nu honderd studenten een substantiële tegemoetkoming geven.

Namens het bestuur van de WINgroep

A.F. Elias, voorzitter

12 augustus 2011

Website ontwikkeld door SOFTCOM