Muurgedicht Shrinivasi wordt onthuld

Maandag 21 maart a.s. is het weer Internationale dag der Poëzie. Vorig jaar heeft de WINgroep op deze dag het gedicht Wan Bon van onze dichter Dobru op een van de buitenmuren van het kantoor gebouw onthuld.

Dit jaar willen wij op deze dag onze dichter Shrinivasi eren door zijn nieuwste gedicht op een van de andere muren te onthullen. Het is een heel mooi nieuw gedicht dat nog dit jaar in zijn nieuwste gedichtenbundel zal verschijnen.

De WINgroep is uitermate trots dat Shrinivasi  een van zijn nieuwste gedichten hiervoor heeft afgestaan. Shrinivasi heeft ons laten weten zeer vereerd te zijn dat wij besloten hebben dat ook hij op een van onze muren moest prijken. Schrinivasi was in zijn periode dat hij woonde en werkte in ons district onderwijzer aan de Theodorusschool en een trouw bezoeker van onze bibliotheek.

Shrinivasi kan niet bij de onthulling aanwezig zijn, maar hij heeft ons gevraagd een oud leerling van hem hiervoor uit te nodigen. Onze oud president de heer Shankar was een van zijn leerlingen en de heer Shankar is bereid gevonden het gedicht samen met de districtscommissaris van Nickerie en de voorzitter van de WINgroep te onthullen.

Op 21 maart a.s om 12.00 uur zal het gedicht onthult worden in het bijzijn van de districtcommissaris en de inspecteur van onderwijs.

Graag nodigen wij ook u uit hierbij aanwezig te zijn en verslag te doen van deze bijzondere gebeurtenis.

Namens het bestuur,

A.F. Elias

18 maart 2011

Website ontwikkeld door SOFTCOM